Namlı Basın açıklaması yaptı

MHP Hendek İlçe başkanı Burhan Namlı 2024 / Haziran Ayı Belediye Meclis Gündemi ile ilgili basın açıklaması yaptı

Namlı Basın açıklaması yaptı

2024 / Haziran Ayı Belediye Meclis Gündemi Değerlendirme Bilgilendirme Basın Açıklaması

Namlı yaptığı yazılı açıklamada Kıymetli Hendekliler, Değerli Basın Mensupları; Her ayın ilk çarşambası yapılan Belediye Meclis toplantısında oyladığımız maddeler hakkında neden ve nasıl karar aldık, neden bazılarına evet, bazılarına hayır, bazılarına çekimser kaldık sizlerle paylaşmak ve oluşturulmak istenen algıları da buradan bozmak istedik.

Madde : İlçemiz Yeşilköy ( Cıpcıp ) mahallesi kırsal yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi çalışmaları için Toprak koruma kurulunun 20.02.2024 tarih ve 195/1 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi.

Önceki dönem Belediye çalışma takvimi kapsamında Hendek genelinde ihtiyacı olan tüm mahallelerimizde yerleşik alan çalışması yapıldığı tarafınızca malumunuzdur. Yeşilköy mahallemizde bu kapsamda işleme alınan ilgili kurumlarca çalışmaları bitirilerek Belediyemize iletilmiştir.

Mayıs ayı meclis gündeminde bu madde gelmiş olmasına rağmen yine aynı tarihte kararı alınan Yeniköy Mahallemizin gündeme alınmamasına itirazımız üzerine Belediye Başkanı Sn. İrfan PÜSKÜLLÜ tarafından geri çekilerek bir sonraki meclis toplantısına her iki mahalleyi beraber getirin demesi üzerine Mayıs toplantısı yerine Haziran toplantısında Meclis üyelerinin oylarıyla geçmiştir. Biz bu maddede kamu yararını gözettiğimiz için evet dedik.

Madde : İlçemiz Yeniköy ( Zöybek ) mahallesi kırsal yerleşim alan sınırlarının belirlenmesi çalışmaları için Toprak koruma kurulunun 20.02.2024 tarih ve 195/2 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınmasının görüşülmesi.

Önceki dönem Belediye çalışma takvimi kapsamında Hendek genelinde ihtiyacı olan tüm mahallelerimizde yerleşik alan çalışması yapıldığı tarafınızca malumunuzdur. Yeniköy mahallemizde bu kapsamda işleme alınan ilgili kurumlarca çalışmaları bitirilerek Belediyemize iletilmiştir. Haziran toplantısında Meclis üyelerinin oylarıyla geçmiştir. Biz bu maddede kamu yararını gözettiğimiz için evet dedik.

Sakarya ili Kuzey ve Doğu planlama alt bölgeleri 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı hükümlerinin Doğa turizm alanları maddesi ve merkez planlama alt bölgesi 1 / 25.000 ölçekli nazım imar planı hükümlerinin, ilçemiz sınırları içerisinde uygulanmasının görüşülmesi.

Planlanan bölge ve planlanan bölgede bilgi sahibi olarak karar vermek için komisyona sevkini. İstedik. Komisyonca yapılacak değerlendirmeleri dikkatle inceleyerek Mahalle muhtarlarımızla, bölge halkımızla istişare ederek Hendek için hayırlı kararı vermek için titizlikle takip edeceğiz.

İlçemiz Büyükdere Mahallesi ve Kargalıhanbaba mahallesi arasında yer alan sınırların düzenlenmesi talebi ile ilgili konunun görüşülmesi

İlgili Mahalle Muhtarlarımızın ve Mahalle sakinlerimizin bilgilerinin ve onayının alınması için komisyona sevkini uygun gördük.

Belediyemiz Mimarı estetik komisyonu yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi

Yönetmelik ile ilgili önceden bilgi sahibi olmadığımız için komisyon tarafından incelenmesini ve hangi değişiklik talebine evet yada hayır diyeceğimiz hakkında bilgi edinmek için komisyona sevkini uygun gördük.

Mahkemeler tarafından iptal edilen 6,8,12,13,17 ve 44 numaralı imar uygulamalarının, fiziki ve hukuki imkansızlıklar nedeniyle tekrardan yapılamamasına bağlı olarak; coğrafi bilgi sistemleri ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 7. Maddesi kapsamında değerlendirilmeye alınmasının görüşülmesi

Geçmiş dönemler de yapılan zalimane 18. Uygulamalarının düzeltilmesi için önceki dönem imar komisyonunca yapılan çalışmaların detayını bahse konu 6,8,12,13,17 ve 44 numaralı imar uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve kıymetli Hendekli hemşerilerimizle paylaşmak için komisyona sevkini uygun gördük.

Belediyemiz Mimari Estetik komisyonunda 1 yıl süre ile görev yapacak kişilerin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

Mimari ve estetik komisyonda görev alacak kişilerin Mimar, İnşaat Mühendisi ve avukattan oluşması nedeniyle kimseye hangi partili ve hangi görüşten olduğuna bakmadan evet diyerek onay verdik. Bu konuda yapacakları çalışmaları titizlikle takip ederek Hendek için güzel kararlara imza atmaları için çalışmalarının takipçisi olacağız.

İlçemiz Yukarı çalıca mahallesi 2085 ada 22 sayılı parsel ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatının kabulüne dair hazırlanan imar ve bayındırlık komisyon raporunun görüşülmesi

Haziran ayı Meclis toplantısının en çok ilgi çeken, üzerine en çok algı ve spekülasyon oluşturulan maddesi, bu madde ile ilgili İl Başkanımızın, Önceki Dönem Belediye Başkanımızın, Büyükşehir komisyonlarında görevli meclis üyelerimizden gerekli teknik bilgileri alarak İlçe Yönetim kurulu üyelerimizin ve Belediye meclis üyelerimizin katıldığı toplantıda her birinin fikrini alarak uzun süren istişareler sonucu karar verdiğimizi özellikle belirtmek isteriz.

Tabi biz bu titizliği gösterirken olaya siyasi bakanlar tarafından meclis öncesi algı oluşturmak amacıyla beyanat vermeleri de gözümüzden kaçmadı. Siz değerli Hendekli Hemşerilerimiz bilsin ki¸ Bizim için Hendek ile ilgili her konu siyasetten daha kıymetlidir.

Meclis öncesi yapılan açıklamalarda bahse konu alanın imara açılacağı çok işlendi. Bahse konu alanın yaşanan elim hadise sonrası imarı iptal edilsede ilgili yerin sahipleri tarafından açılan mahkeme sonucunda Yüce Türk Mahkemesi tarafından sanayi imarı olarak karar alınmıştır.

Bayraktepe sosyal tesisinde Belediye Başkanımız tarafından yemek verildi iftirası; Bu iftira ile ilgili tek doğru olan yemeğin Bayraktepe sosyal tesisinde yenildiği. Verilen yemeğin Müsiad şube Başkan yardımcısı olan ilçemizde ticaret ile uğraşan bir iş insanımız tarafından ücreti ödenerek verildiği basında ve sosyal medyada yayınlanmıştır.

Rant konusu; Evet buda önemli bir konu bu konu üzerinde de çok durduk. Edindiğimiz bilgileri sizlerin değerlendirmesine sunuyorum. Bahse konu alan kamu arazisi değil, Özel Mülk unutmamak lazım.

Mevcut Planda burası Sanayi Alanı, Emsal 0.50 ve Yükseklik 6.50 m olarak planlanmıştır. Geçmiş dönem Büyükşehir meclisince alınan karar gereği Sakarya genelinde sanayi imarlı alanlarda 1.00 emsal yükseklik ise serbest olarak; İmalathane tesisinde ise Emsal 0.80 Yükseklik 12.00 m olarak karar alındı.

Ve bu karar ise Tüm ilçe belediyelerine iletildi. Bu bilgiler ışığında Haziran ayı meclis toplantısında gündeme gelen talep aslında emsallerin altında kaldığı görülmüştür. Dikkatle incelenildiğinde imar değişikliği, söz konusu alanı ağır sanayi alanından çıkarmakta olup, daha önce defalarca patlayan ve ölümlere sebep olan Havai fişek fabrikasının tekrar açılmasının önüne geçen bir düzenleme olması sebebiyle evet dedik. Bunun dışında kalan rant iddiaları da grubumuzca araştırılmış; İlgili Bakanlıkça 2 yetkili firmanın yeniden değerlemesi ile oluşacak bedelin %50 sini ilgili Bakanlığın, %25 inin Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kalan %25 ininde Hendek Belediyesi tarafından alınacağı öğrenilmiş olup kurumlar dışında gelir elde eden kişiler olmadığı saptanmıştır. Hal böyle iken bu Havai fişek fabrikasının artık tarihe gömülmesi ve acıların tekrar yaşanmaması için bu kararı almış bulunmaktayız.

 İlçemiz Dereboğazı mahallesi tapunun 1171, 1175, 1176 ve 1178 numaralı adaların ortasında yer alan Hendek 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında park alanında kalan ve encümen kararı ile  tek katlı yapı izni verilen Kuran kursu binasının Hendek İlçe Müftülüğüne 5 yıl süre ile tahsis edilmesinin görüşülmesi

Bahse konu tek katlı binanın kamu yararı olarak kullanılacağından 5 yıl süre ile ilçe müftülüğümüze devrine onay verdik.

Belediyemiz ihtiyacı olan 2 adet kazıcı-yükleyici, 2 adet damperli kamyon ve 1 adet sepetli vinç alımında kullanılma üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sn. İrfan PÜSKÜLLÜ’ye yetki verilmesinin görüşülmesi

İstenilen yetki ile talep edilen kredinin, İller Bankasından onayı halinde ilgili makinelerin alınmasını, çekilen kredinin bu alım için kullanılması şerhini düşerek evet dedik. Evet derken iller bankasından alınabilecek kredinin piyasa şartlarının çok altında olmasını da göz önünde bulundurduk.

Ayrıca önceki dönem çalışma takviminde DSİ’den hibe olarak alınan iş makinesinin akıbetini ve durumunu sorduk.

2024 yılında emekli olacak işçilerin kıdem tazminatı ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sn. İrfan PÜSKÜLLÜ’ye yetki verilmesinin görüşülmesi

Belediyemize hizmet vermiş, alın teri dökmüş emekçilerin emekli olduklarında mağduriyet yaşamamaları için bu kredinin kullanılması için yetki verilmesine evet dedik. Bu yetkiyi verirken Belediye Başkanımıza emekli olabilecek personelin mağdur olmaması için gösterdiği hassasiyete teşekkür ediyor, aynı hassasiyeti işten çıkardığı belediye çalışanları hakkında da göstermesini bekliyoruz. Unutulmamalı ki alın teri ve emek kutsaldır. Ve bir sonra ki meclis toplantısında kaç personelin emekli olacağını ve bu kredinin kaç kişinin emekliliği için çekileceğinin detay açıklamasını bekliyoruz.

Belediye ve bağlı kuruluşları  ile Mahalli idareler birlikleri norm kadro  ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 9, 10, 11. Maddesi gereğince  dolu kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi

Hangi kadronun değiştirilme talebi ve kaç kişilik kadro olduğu bilgisi olmadığından bu maddeye çekimser kaldık.

 Belediye ve bağlı kuruluşları  ile Mahalli idareler birlikleri norm kadro  ilke ve standartlarına dair yönetmeliğin 9, 10, 11. Maddesi gereğince  boş kadro değişimi yapılmasının görüşülmesi

Hangi kadronun değiştirilme talebi ve kaç kişilik kadro olduğu bilgisi olmadığından bu maddeye çekimser kaldık.

12. ve 13. Maddelere çekimser kalmamızın ana temelinde Belediyeye personel lazımsa neden işçi kıyımı yapıldı, lazım değilse bu norm kadro değişiklikleri talebi neden bunun cevabını da bekliyoruz.

 Ek Gündem ; AGDAŞ tarafından yapılan doğalgaz çalışmaları kapsamında; ilçemiz Sivritepe, Hacıkışla, Soğuksu, Kargalıhanbaba, şeyhler, Hallaç, Aşağıçalıca, Karatoprak, Yukarıçalıca,  Paşaköy, Tuzak, Su Kenarı, Akarca, Sofular ve Yağbasan mahallelerinde 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ve 4650 sayılı kanunun 3. Maddesin göre kamulaştırılmasına ve kamulaştırma işlemlerinin belediyemizce yapılabilmesi için Belediye Başkanı ve belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi

Bu maddede bahse konu mahallelerimizde yapılacak kamulaştırma çalışmalarında kamu yararı gördüğümüz için Evet dedik. Aynı zamanda halk arasında dillendirilen Turgut Başkan döneminde yapılanmasrafları belediyece karşılanacağı bilinen Kazımiye, İkramiye, Sarıyer, Lütfiyeköşk, Çamlıca ve Yeşilköy mahallelerinde ki doğalgaz çalışmaları için yapılan kamulaştırma dosyalarından dosya başına 15.000 tl gibi bir ücret talep edileceği söylentisinin ne kadar gerçek, ne kadar söylenti olduğu ile alakalı belediyemizin yetkililerinden gerekli gördükleri kanallar aracılığı ile açıklama bekliyoruz.

Bundan sonraki tüm meclis değerlendirmelerimizi, aldığımız kararları gerekçelerimizi de belirterek sizlerle keyifle paylaşacağız.

Kamuoyuna saygı ile arz olunur.

Burhan NAMLI

Milliyetçi Hareket Partisi Hendek İlçe Başkanı

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner83

banner184