banner117

Açık Teklif Usulü İhale

Hendek Belediyesinin 10 adet aracı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif usulü ihale ile 3. defa satışa çıkartılacak.

Açık Teklif Usulü İhale
banner187


Hendek Belediyesi daha önce iki kez iptal edilen ve 1976 modelden başlayan otomobil, araç ve römorktan oluşan çeşitli modelde 10 araç için 3. kez ihaleye çıkıyor.

2. ihalenin iptal edilmesinin nedeni olarak araç satış fiyatlarının yükselmesi gerekçesi ile Kamu zararının önüne geçilerek 3. kez yapılacak olan ihalede araçların piyasa değerleri revize edilerek yeniden satışa sunuldu.

İhale 7 Eylül Pazartesi günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45’inci Maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) Usulüne göre Hendek Belediyesi Meclis Salonunda saat 15.00’da yapılacak.

Hendek Belediye Başkanlığı’ndan 10 Adet Araç Satış İhale İlan Metnidir

Belediyemize ait aşağıdaki listede özellikleri belirtilen 10 adet araç, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45 inci Maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) Usulüne ve aşağıda belirtilen ilke ve koşullara göre Hendek Belediyesi Meclis Salonunda toplanacak Belediye Encümeni (İhale Komisyonunca) huzurunda 07/09/2020 tarihinde Pazartesi günü sırasıyla hizalarında belirtilen saatlerde AYRI AYRI yapılacak ihaleler ile satılacaktır.

Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya Belediyemiz veznesine yatırılacak 100,00 TL satış bedeli karşılığında Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler.

Araçlar mesai saatleri içerisinde Belediyemize ait Lütfiyeköşk Mah. Merkez Sk. No: 113 adresinde bulunan Belediyemiz Şantiyesinde görülebilir.

İhale, Hendek Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonunca) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile AYRI AYRI yapılacaktır.

Belediyemize ait aşağıda Plakası, Markası, Tipi/Cinsi, Model Yılı ve ihale bilgileri belirtilen araçlar 07/09/2020 Tarihinde Pazartesi günü sırasıyla hizalarında belirtilen saatlerde AYRI AYRI yapılacak ihaleler ile satılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre aşağıda belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlayarak 07/09/ 2020 tarih ve saat 14:00‘a kadar Hendek Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ ne teslim edeceklerdir.

Belirtilen araçların her birinin AYRI AYRI muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları belirtilmiştir. (Muhammen Bedellere KDV dahil değildir. KDV tahsilat esnasında ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir).

İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır.

Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Hükümleri uygulanır. İhale komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerekçesini karada belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Gerçek Kişiler:

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
c) Nüfus Kayıt Örneği,
d) İkametgâh Belgesi,
e) Tebligat için adres beyanı,
f) Geçici Teminat Bedeli makbuzu veya teminat mektubu,
g) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli Vekaletname,
h) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
ı) Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak ‘’Borcu Yoktur Belgesi’’

Tüzel Kişiler:

a) Tüzel Kişiliğin kanuni adresini belirten adres beyanı,
b) Tüzel kişi olması halinde , ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsil ettiğine dair noter tasdikli imza sirküleri,
c) Vekaleten katılınıyorsa ihaleye katılabileceğine dair, noterce tasdikli vekaletname veya yetkili organlarca alınmış kararlar,
d) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu ,
e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
f) İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale şartnamesinin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği,
g) Hendek Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak ‘’ Borcu Yoktur Belgesi’’,

54 HB 14-18 tescil plakalı yürür vaziyette olmayan, HOBART marka 1980 model Lastik Tekerlekli Jeneratör aracı, 6.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 180.00 TL, İhale Saati 15:00

54 KG 382 tescil plakalı 29.05.2018 tarihli trafikten çekme belgeli yürür vaziyette olmayan Toyota Hillüx marka, 2000 model Çift Kabinli Kamyonet, 1.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 30.00 TL , İhale Saati 15:10

54 ADM 713 tescil plakalı 19.12.2019 tarihli trafikten çekme belgeli ve kullanır durumda olmayan Güreller Jumbo marka 1994 model Açık Kasa Yarı Römork, 4.000,00 TL + KDV , Geçici Teminat %3 120.00 TL , İhale Saati 15:20

54 HB 14-14 tescil plakalı 29.06.2015 tarih çekme belgeli yürür vaziyette olan, modelinden dolayı yıpranmış, aküsü olmayan CHAMPİON marka 1976 model Greyder, 15.000,00 TL+ KDV, Geçici Teminat %3 450,00 TL,İhale Saati 15:30

54 KG 543 tescil plakalı 25.11.2019 tarihli trafik çekme belgeli kullanılır durumda olan Efe marka 2011 model Kapalı Kasa Yarı Römork (Sıkıştırmalı Çöp Dorsesi), 65.000,00 TL+ KDV, Geçici Teminat %3 1.950,00 TL, İhale Saati 15:40

54 KE 293 tescil plakalı 27.11.2019 tarihli trafikten çekme belgeli hurda vaziyette, motor ve şanzımanı bulunmayan Toyota marka 2000 model Çift Kabinli Kamyonet, 1.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 30,00 TL, İhale Saati 15:50

54 HB 16-32 tescil plakalı yürür vaziyette olan, Hidromek marka 2016 model Kazıyıcı-Yükleyici, 140.000 +KDV, Geçici Teminat %3 4.200,00 TL, İhale Saati 16:00

54 KD 674 tescil plakalı 25.11.2019 tarihli trafikten çekme belgeli, kullanımdan dolayı yıpranmış, yürür vaziyette olan Tofaş Fiat marka 1998 model Otomobil, 7.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 210,00 TL, İhale Saati 16:10

54 KE 166 tescil plakalı 25.11.2019 tarihli trafikten çekme belgeli, yürür vaziyette olmayan Ford Transit marka, 1998 model Özel Amaçlı Taşıt, 8.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 240.00 TL, İhale Saati 16:20

54 KA 060 tescil plakalı 25.11.2019 tarihli trafikten çekme belgeli yıpranmış yürür vaziyette olan, Opel marka 1999 model Astra G 1,4 NB Otomobil, 20.000,00 TL + KDV, Geçici Teminat %3 600.00 TL, İhale Saati 16:30

İhaleye teklif verilecek her bir araç için AYRI AYRI veya hepsi için geçici teminat yatırılacaktır.


Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2020, 14:39
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bekir
Bekir - 2 ay Önce

54 kg 543 tescil plakalı 25.11.2019 tarihli trafik çekme belgeli kullanılır durumda olan efe marka 2011 model kapalı kasa yarı römork (sıkıştırmalı çöp dorsesi)bu neden satılıyor acaba. daha 2019 tarihli trafik çekme belgeli denilmiş. belediyede kullanılacak yer olabilir. model 2011 denmiş daha 9 yıllık lazım olur. daha yeni alınmışki model yeni kalsın.

banner83

banner184