banner117

Sakarya Valiliğine Çetin Oktay Kaldırım Atandı

Valiler Kararnamesi ile Elâzığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine atandı.

Sakarya Valiliğine Çetin Oktay Kaldırım Atandı
banner187


9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Valilik kararnamesi ile Elâzığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya Valiliğine atanırken, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise Mülkiye Başmüfettişi oldu.

Çetin Oktay Kaldırım kimdir?

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay Kaldırım 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müsteşarlığı’nda Ekonomik İş birliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiye’nin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay Kaldırım evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.

Bilgi, Deneyim ve Projeleri

Kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak vermek amacıyla kamu istihdamını özel sektör mantığıyla normalleştirme, özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız kılma, kamu özel sektör ortaklıkları kurma ve yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hem de uygulama noktasında ciddi bir bilgi ve deneyim edinmiştir.

Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler.
Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri.
Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı.
Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler.
Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı.
Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği.
Devlet Yapısı ve Yönetim Modelleri, Gelenekler, Siyasi-Yönetimsel Sistem, Yönetim Kültürü, Yönetim Altyapısının Gelişmişliği, Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi.
Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, Kamu Özel Sektör Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama.
Bölgesel ve Yerel Kalkınma.
Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi.
Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı.
Performans Sistemleri ve Yönetimi.
Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik.
Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler.
Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları.
Yönetişim, Kalkınma Ajansları.
Risk yönetimi, Afet Yönetimi.
Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi.
Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması, Yeni Nesil Güvenlik Politikaları, Bilgi Teknolojilerinin Kamuda Kullanılması.
Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi.
DOKA-JICA (Japonya) Eko turizm ve Kırsal Turizm Projesi.
Doğu Karadeniz-JICA (Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri.
Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi.
Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İş birliği Projesi.
Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İş birliği ve Geliştirme Projesi.
Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi.
Doğu Karadeniz Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi.
Doğu Karadeniz Çikolata Vadisi Projesi.
Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı.
Gümüşhane Organik Tarım ve İş Geliştirme Merkezi Projesi.

Eğitim Bilgileri

Yüksek Lisans: Portsmouth University, International Relations, 2008-2009
Üniversite: Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, 1998
Lise: Erzurum, 1992
Ortaokul: Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988

İş Tecrübesi

1998 Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yrd.
2000 Giresun Kaymakam Adayı
2003 Samsun Ayvacık Kaymakamı
2003 Siirt Baykan Kaymakamı
2005 Gümüşhane Torul Kaymakamı
2007 Şanlıurfa Vali Yardımcısı
2009 Nevşehir Ürgüp Kaymakamı
2010 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
2016 İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
2017 Elâzığ Valisi

Yabancı Dil

İngilizce: İleri Düzey
Almanca: Orta seviye
Japonca: Başlangıç
Arapça: Orta Düzey

Katıldığı Program, Kurs, Seminer ve Çalışma Ziyaretleri

İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya Çalışma Ziyaretleri.
İngiliz Dili Kursu, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002.
Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002.
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı 2004.
Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007.
Etkin Kamu Yönetimi ve Etkin Güvenlik Hizmet Sunumu Konusunda Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi, İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyük Elçiliği, 2006.
Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006.
Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006.
Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dış İşleri Bakanlığı, Singapur, 2008.
MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009.
Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011.
Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014.

Tez, Makale ve Yazıları

Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi.
Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere Ve Türküye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public Management;An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere Yüksek Lisans Tezi.
Lojistik Sektörü.
Doğu Karadeniz’de Organik Tarım.
JICA Örneğinde bir Japonya Değerlendirmesi.
Doğu Karadeniz Bölgei İmalat Sanayi Potansiyel.
The Strategic Response of Sanliurfa Special Provincial Administration to the Issue of Improving the Living Standards of People Living in Sanliurfa.
The Changing Face of Traditional Civil Service in United Kingdom.
Have the recent developments in public sector brought back “Big Government”?
The Comparison of New Public Management Applications in United Kingdom and Turkey.
The search for a paradigm shift in public management: What is the problem with New Public Management?
COREPER: The Role and Importance of the Committee of Permanent Representatives In European Union

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 12:02
YORUM EKLE

banner83

banner184